Ekologiska leksaker, valet för våra barn och vår miljö.

Vi lever i en tid präglad av miljömedvetenhet och med en större tillgång till information än vi någonsin haft tidigare. Vi som konsumenter har getts möjligheten att fatta etiska val kring våra konsumtion och gör dagligen aktiva val mellan varor med olika stor miljöpåverkan. När det kommer till leksaker så har dock alternativen historiskt sett varit få och det är inte ovanligt att vi utan att reflektera över det köper leksakerna med större negativ miljöpåverkan än vad vi annars skulle acceptera. På samma sätt är det heller inte ovanligt att leksakerna innehåller olika typer av kemikalier och gifter som är olämpliga för barn vars kroppar och hjärnor ännu inte är färdigutvecklade. Det kan till exempel handla om dimetylformamid som påverkar levern eller ftalater som bland annat tros kunna påverka den neurologiska utvecklingen.

Det är i ljuset av detta som ekologiska leksaker kommit upp som ett alternativ. Vad termen innebär är för många inte självklart. En orsak till detta kan vara att det än så länge saknas en märkning för ekologiska leksaker, så som det sedan länge funnits inom livsmedelsindustrin. Vad man syftar på är dock leksaker som är framtagna med hänsyn till miljön och människan. Leksaker som är tillverkade av ekologiskt råmaterial samt är fria från gifter och skadliga kemikalier som påverkar oss och miljön på ett negativt sätt. Eller med andra ord, leksaker som är säkrare både för jorden och för våra barn.

För den som är intresserad finns det idag en stor variation av ekologiska leksaker som riktar sig till barn i olika åldrar och med olika intressen. Finns det ingen butik med ekologiska leksaker i sortimentet där man bor så går det det att hitta desto fler alternativ online. Det är en marknad som vuxit och idag kan man hitta allt från ekologiska snuttefiltar, nappar och skallror för de minsta till dockor, spel, bilar, vattenleksaker, pussel och mycket mer för de lite äldre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *